LITERATURA

Úvod do studia literatury

Periodizace dějin literatury

Literatura jako součást umění

Členění umění

Členění literatury

ÚVOD DO STUDIA LITERATURY KE STAŽENÍ

PŘÍBĚHY, VÝVOJ LITERATURY KE STAŽENÍ

LITERATURA - UMĚNÍ - SPOLEČNOST KE STAŽENÍ

 

Literární věda

Struktura literárního díla

Jazyk, tematika a kompozice literárního díla

KE STAŽENÍ

Literární druhy a žánry

Přehled literárních druhů a žánrů, jejich charakteristické rysy

KE STAŽENÍ

Poezie a próza

Referáty - světová a česká literatura od starověku do 18. století

1. Vojtěch Zamarovský: Gilgameš

2. Vojtěch Zamarovský: Sinuhetovo vypravování

3. Starý zákon - 1. kniha Mojžíšova - Genesis

4. Evangelia Nového zákona

5. Homér: Odyssea

6. Sofokles: Král Oidipus

7. Publius Ovidius Naso: Proměny

8. Publius Ovidius Naso: Umění milovat

9. Gaius Petronius Arbiter: Satiricon

10. Píseň o Nibelunzích

11. Kristiánova legenda

12. Kosmas: Kronika česká

13. Kronika takřečeného Dalimila

14. Legenda o svaté Kateřině

15. Mastičkář

16. Podkoní a žák

17. Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

18. Dante Alighieri: Božská komedie

19. Giovanni Boccaccio: Dekameron

20. Francois Villon: Básně (Praha, Mladá fronta 1995)

21. Miguel de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote se la Mancha

22. Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky

23. William Shakespeare: Hamlet

24. William Shakespeare: Romeo a Julie

25. William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

26. Hans J. Christoffel von Grimmelshausen: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus

27. Moliére: Lakomec

28. Voltaire: Candide

29. Daniel Defoe: Robinson Crusoe

30. Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera

NEJSTARŠÍ NEPSANÁ LITERATURA

STAROVĚKÁ LITERATURA

Amfiteátr v Epidauru

Starověké literatury Orientu - Mezopotámie a Egypt

KE STAŽENÍ

Starověké literatury Orientu - Indie, Írán a Čína

KE STAŽENÍ

Hebrejská literatura

KE STAŽENÍ

Antická řecká a římská literatura

KE STAŽENÍ

Opakovací úkoly - Starověká literatura

KE STAŽENÍ

Opakovací úkoly - Oidipús rex (práce s textovým úryvkem)

KE STAŽENÍ

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

Středověký rukopis

 

Středověká Evropa - společnost a kultura

KE STAŽENÍ

Literatura středověké Evropy

KE STAŽENÍ

Opakovací úkoly - Literatura středověké Evropy

KE STAŽENÍ

Středověká literatura v českých zemích

Počátky písemnictví v českých zemích 1 - staroslověnská literatura

KE STAŽENÍ

Počátky písemnictví v českých zemích 2 - přechod od staroslověnské literatury k latině

KE STAŽENÍ

Počátky písemnictví v českých zemích 3 - převaha latiny a pozvolné pronikání češtiny

KE STAŽENÍ

Počátky písemnictví v českých zemích 4 - česká literatura, její rozmach a laicizace

KE STAŽENÍ

Česká literatura doby lucemburské

KE STAŽENÍ

Literatura husitská

KE STAŽENÍ

Opakovací úkoly - Středověká literatura v našich zemích

KE STAŽENÍ

RENESANČNÍ A HUMANISTICKÁ LITERATURA

Dante Alighieri

Renesance a humanismus ve světové literatuře

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ (DOC)

Humanistická literatura v českých zemích

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ (DOC)

Opakovací úkoly - Renesanční literatura

KE STAŽENÍ

BAROKNÍ LITERATURA

Jan Amos Komenský - Comenius

Baroko v evropské a české literatuře

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ (DOC)

 

Opakovací úkoly - Barokní a klasicistní literatura

KE STAŽENÍ

KLASICISTNÍ LITERATURA

Molière

Klasicismus v evropské literatuře

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ (DOC)

 

Opakovací úkoly - Barokní a klasicistní literatura

KE STAŽENÍ

 

OSVÍCENSKÁ LITERATURA

Voltaire

Osvícenství v evropské literatuře

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ (DOC)

PREROMANTICKÁ LITERATURA

Johann Wolfgang Goethe a Friedrich Schiller

Preromantismus v evropské literatuře

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ (DOC)

MLUVNICE

Jazyk a řeč

Jazyková komunikace a jazyková kultura

SLOH