LITERATURA

ČESKÁ LITERATURA V DOBĚ 1. A 2. FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ

ČESKÁ LITERATURA V DOBĚ 3. A 4. FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ

Božena Němcová

REALISMUS A NATURALISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE

Honoré de Balzac

MÁJOVCI, RUCHOVCI A LUMÍROVCI

Jan Neruda

REALISMUS A NATURALISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE

KE STAŽENÍ DOC

PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

Alois Jirásek

SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

KE STAŽENÍ DOC

PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

Oscar Wilde

Referáty - světová a česká literatura v 18. a 19. století (verze 2021/22)

Stendhal – Červený a černý

Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin

Victor Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži

Edgar Allan Poe – Černý kocour a jiné povídky

Edgar Allan Poe – Havran a jiné básně

Karel Hynek Mácha – Máj

Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák

Karel Jaromír Erben – Kytice

Božena Němcová – Babička

Karel Havlíček Borovský – Křest svatého Vladimíra

Honoré de Balzac – Otec Goriot

Gustave Flaubert - Paní Bovaryová

Charles Dickens - David Copperfield

Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Zločin a trest

Émile Zola – Zabiják

Nikolaj Vasiljevič Gogol – Revizor

Jan Neruda – Povídky malostranské

Jan Neruda – Balady a romance

Jakub Arbes - Svatý Xaverius

Svatopluk Čech – Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

Oscar Wilde – Cantervillské strašidlo

Oscar Wilde – Obraz Doriana Graye

Charles Baudelaire – Květy zla

Robert Louis Stevenson – Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda

Josef K. Šlejhar – Kuře melancholik

Alois a Vilém Mrštíkové – Maryša


MLUVNICE

Lexikologie 1

Slovo a pojmenování, vymezení slova, způsoby pojmenování, větné pojmenovací jednotky, význam pojmenování - pojmenování konkrétní a abstraktní, jednoznačná a víceznačná; druhy pojmenování podle stylistické platnosti

KE STAŽENÍ

 

 

Lexikologie 2

Druhy pojmenování podle významu - pojmenování monosémní, polysémní, homonyma, synonyma, antonyma, paronyma 

KE STAŽENÍ

Lexikologie 3

Přenášení pojmenování, obraznost, typy přenesených pojmenování

KE STAŽENÍ

Lexikologie 4

Slovní zásoba, proměny a obohacování slovní zásoby

 

KE STAŽENÍ

Derivologie 1

Podstata tvoření slov, třídění slov z hlediska slovotvorného - slova původní a utvořená, třídění slov podle vztahu mezi tvořením a významem - slova popisná a značková

KE STAŽENÍ

Derivologie 2

Slovotvorná a morfémová stavba slova; základové slovo, slovotvorný základ, formant; produktivnost a význam formantů; kořen, předpona, přípona, koncovka; kmen, koncovka; slovní čeleď

KE STAŽENÍ

Derivologie 3

Způsoby tvoření slov: odvozování, skládání, zkracování

KE STAŽENÍ

Lexikologie a derivologie - opakování

Opakovací úkoly k přípravě na písemný test

KE STAŽENÍ DOC


SLOH