LITERATURA

SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Karel Hlaváček

ČESKÁ LITERATURA PŘED 1. SVĚTOVOU VÁLKOU - BUŘIČI, ANARCHISTÉ A DALŠÍ

František Gellner

SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ - NÁRODNÍ LITERATURY A OSOBNOSTI

Jiří Wolker - Těžká hodina